Auteursrecht

Goed om te weten

Kort samengevat: Na ontvangst van het hoge resolutie PDF bestand mag je dit afdrukken zoveel als je wilt voor eigen persoonlijk gebruik, voor je eigen bruiloft of evenement. Als je mijn ontwerpen gebruikt om geld te verdienen of te verkopen op enigerlei wijze: DAT MAG NIET!
Ik beroep me hierop het auteursrecht (copyright). Dit recht beschermt mij tegen misbruik door anderen en stimuleert mij om creatief te blijven.

Let op: dit geldt ook voor je drukker!
Je mag dus zonder schriftelijke toestemming mijn ontwerp verveelvoudigen. Dit betekent niet dat jij of een ander (bijvoorbeeld de drukker) zonder schriftelijke toestemming mijn ontwerp openbaar mag maken. Ook het maken van bewerkingen of vertalingen valt hieronder.

Niets van deze internetsite mag zonder toestemming van Charlyfine worden gekopieerd of gebruikt, behalve de bestanden voor strikt persoonlijk gebruik.
Tenzij anders aangegeven zijn de handelsnaam, lay-out, inhoud, ontwerp, grafische, fotografische en andere inhoud van deze internetsite eigendom van Charlyfine en wordt zij beschermd door alle toepasselijke nationale en internationale merk-, auteursrecht- en andere wetten van intellectueel eigendomsrecht,
Copyright © 2015 Alle rechten voorbehouden.

Charlyfine kan niet garanderen dat de aan de koper geleverde artikelen geen inbreuk maken op intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in geval van enige aanspraak van derden gebaseerd op de stelling dat met een door Charlyfine geleverde zaak inbreuk wordt gemaakt op enig recht van derden.

Genoeg met deze serieuze zaken… veel plezier toegewenst!